OPBEVARING AF CAMPINGVOGNE

Pris for campingvogns opbevaring kr. 125,- pr. måned incl. moms.


Manglende betaling:
uUebliver FTI’s tilgodehavende for opbevaring, mere end 3 måneder efter skriftlig betalingspåmindendelse er FTI berettiget til uden yderligere varsel, ved offentlig auktion helt eller delvist at bortsælge de opbevarede effekter til dækning for den manglende betaling.

Hvis de opbevarede effekter ikke kan bortsælges grundet manglende værdi, er FTI berettiget til at lade godset destruere, med dertil yderligere omkostninger for kunden.

Kontakt os

FTI
Roskildevej 371
DK-4390 Vipperød
Denmark

Mobil: +45 28 97 98 60

Tlf: +45 - 46 38 38 38
fti@fti.dk
www.fti.dk